September 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Today
24
25
 • Girls Tennis 2:30 PM 5:30 PM (v. Santee @ Fremont)
  • Sports
 • Volleyball 2:30 PM 5:30 PM (v. Locke @ Fremont)
  • Sports
 • Boys Water Polo 2:45 PM 5:45 PM (v. Legacy @ Fremont)
  • Sports
26
27
28
 • Football JV 4 PM 7 PM (v. Diego Rivera @ Fremont)
  • Sports
 • Football V 7 PM 10 PM (v. Diego Rivera @ Fremont)
  • Sports
29
30
Loading...